Новини

    Пресконференция и Годишна среща на АБА 2013

    ПЪРВО ИЗДАНИЕ НА НАГРАДИТЕ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“ ЗА ПРИНОС КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ ЖИВОТА НА ДЕЦАТА С АУТИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

    АБА пожелава успех на Петър Ценков в Дакар 2013

    Благодарствено писмо

    АБА - член на Асоциация на индустриалния капитал в България

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
 
АБА - член на Асоциация на индустриалния капитал в България

02.11.2012 ,

На проведенето заседание на Националния съвет на 02.11.2012 г., АБА е приета единодушно за член на Асоциацията на индустриалния капитал в България.