Новини

    Годишната среща

    АБА покрепи отбелязването на Сетовния ден за информираност по проблемите на аутизма, организизирано у нас от фондация"Стъпка за невидимите деца на България"

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
АБА покрепи отбелязването на Сетовния ден за информираност по проблемите на аутизма, организизирано у нас от фондация"Стъпка за невидимите деца на България"

02.04.2011 ,

Благодарствено писмо
(400 kb, .pdf)