Новини

    Обсъждане на промени по Тарифа 5

    Заседание на Обществения съвет на МТИТС

    Отбелязахме 66 - годишнината на Българска гражданска авиация

    Работна среща с новия министър на транспорта Данаил Папазов

    На 2 април се проведе среща на АБА с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Кристиан Кръстев.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
 
Заседание на Обществения съвет на МТИТС

09.07.2013 ,

На 09.07. 2013 г. се проведе Заседание на Обществения съвет на МТИТС по въздушен транспорт, ръководено от министър Данаил Папазов. На него председателят на АБА - г-н Светослав Станулов, внесе част от обобщените предложения на българските авиокомпании. Поставени бяха въпроси, които еднакво засягат  както” голямата”, така и „малката” авиация, предвид състава на Обществения съвет, включващ главно браншовите организации на „малката” авиация, а именно:

·       Преразглеждане на сега действащата  Тарифа 5.
1.  разходоориентираност на таксите;
2. диференциране на размера на таксите в зависимост от големината и броя на персонала на организацията ( по примера на ЕАСА);
3. диференциране на размета на таксите в зависимост от големината и броя на въздухоплавателните средства;
4.  премахване на плащания, които не са регламентирани в закон;
5.  премахване икономическите пречки за развитието на индустрията (преоразмерени такси);
6. премахване на такси, свързани с промени на документация, произтичащи от изменение на нормативната уредба (Регламенти на ЕС);
7.  точно и еднозначно формулиране на предмета и съдържанието на конкретната такса.

·       Подобряване на ефективността на работа и административния капацитет на  ГД ГВА чрез:
1. Допълване на Устройствения правилник на ГД ГВА с определяне на процедури в т.ч. за разглеждане и одобряване на документи, вкл. конкретизиране на сроковете за изпълнение;
2. Въвеждане на система за планиране и своевременно оповестяване на годишните одити;
3. Провеждане на анализ на въздействието върху индустрията при въвеждането на нови нормативни документи и предприемане на адекватни действия;
4. Осигуряване ефективното действие на Регламентите на ЕС чрез своевременно изменение -  ръководства за работа, създаване на процедури и т.н. Постоянен мониторинг за съответствие с международните стандарти (ИКАО, ЕС, ЕАСА и др).

·     Приемане на конкретен план за  укрепване и развитие  на авиацията за специализирани услуги и нетърговската авиация (спортна, учебна, развлекателна, селскостопанска, медицинска),  вкл.
1)    Изработване на схема за финансиране, чрез
-   привличане на фондове от Министерство на младежта и спорта, Министерство на земеделието и храните;
-     учредяване на държавни стипендии за летателно обучение на професионални пилоти и техници
2)   Определяна на ангажираността на министерството за развитие на необходимата инфраструктура.