Новини

    Поздравление до "Терем Летец"

    ДЕН НА АВИАЦИОННИТЕ ПРОФЕСИИ

    Годишна среща и пресконференция на АБА

    Открит е новия клуб на авиацията

    АБА взе участие в конференцията "Балканите - инфраструктура и транспортни връзки между Черно и Адриатическо море".

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
 
Заседание на Обществения съвет на МТИТС

14.01.2014 ,

Правата на пътниците бяха основна тема в дневния ред на Обществения съвет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. ГД ГВА запозна Съвета с  предстоящото приемане на нов Европейски Регламент за правата на пътниците и с хода на работата по измененията на европейското законодателство. Асоциацията подкрепи прилагането на балансиран подход в позицията на българския министър на предстоящия Съвет на европейските министри на транспорта, който подход да защитава както интересите на потребителите, така и интересите на българските авиокомпании. Представителите на бранша поеха ангажимент да  изпратят конкретни мотивирани предложения и позиция по отделните точки от документа.