Новини

    Годишна среща и пресконференция на АБА

    Открит е новия клуб на авиацията

    АБА взе участие в конференцията "Балканите - инфраструктура и транспортни връзки между Черно и Адриатическо море".

    АБА с участие в регионален aвиационен форум

    ФОРУМ ЗА БАЛКАНСКИ ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА, АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ (АБА) КРЪГЛА МАСА – ДИСКУСИЯ – 23.04.2014

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
 
ФОРУМ ЗА БАЛКАНСКИ ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА, АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ (АБА) КРЪГЛА МАСА – ДИСКУСИЯ – 23.04.2014

23.04.2014 ,

"Подготовката на пилоти и кадровото осигуряване на гражданската авиация -  състояние ,  перспективи  и ангажименти на държавните институции"


Участници: ФБТИ, АБА, зам.министър Антон Гинев- МТИТС, МОН, Комисия по транспорт на НС, ГД ГВА,  авиокомпании, одобрените организации  за летателно обучение, Съюз на ветераните от БГА, Катедра по въздушен транспорт на Техническия университет и негови студенти ,  специалисти в областта на гражданската авиация , журналисти.


Основни доклади :
1. Състояние и прогноза за необходимостта от пилоти за гражданското въздухоплаване
Йовко Йоцев – Главен секретар на АБА


2. Система за  подготовката  на пилоти за българската гражданска авиация.  Проблеми на школите за летателно обучение. Добри европейски  практики.
Светослав Станулов – Председател на АБА
Кап.Тодор Симеонов – експерт по летателно обучение в АБА

 

 Презентация  Заключителен документ Система за  подготовката на пилоти за българската гражданска авиация Състояние и прогноза за необходимостта от пилоти за
гражданското въздухоплаване