Новини

    Годишна среща и пресконференция на АБА

    Открит е новия клуб на авиацията

    АБА взе участие в конференцията "Балканите - инфраструктура и транспортни връзки между Черно и Адриатическо море".

    АБА с участие в регионален aвиационен форум

    ФОРУМ ЗА БАЛКАНСКИ ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА, АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ (АБА) КРЪГЛА МАСА – ДИСКУСИЯ – 23.04.2014

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
 
АБА с участие в регионален aвиационен форум

11.06.2014 ,

Асоциацията на българските авиокомпании взе участие в организирания от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация  регионален международен авиационен форум. Той се проведе в Конгресния център на курорта „Албена“ на 5 и 6 юни 2014 г.

Форумът беще фокусиран върху актуалните за гражданското въздухоплаване въпроси като сигурността, Единното европейско небе и разширяването на функционалните блокове въздушно пространство, обучението на кадри за въздухоплаването и други.

Директорът на Пан-европейско единно небе в ЕВРОКОНТРОЛ Люк Титгат представи темата „Регионалното сътрудничество в подкрепа на осъществяването на Пан-европейско единно небе“. Представителите на РВД запознаха участниците с развитието и перспективите на Функционалния блок въздушно пространство DANUBE FAB.

Обсъдена беше изработената от български учени интегрирана антитерористична система за контрол, оповестяване и действие в реално време в случай на терористичен акт, която обхваща всички компетентни структури, като координира действията на спешната помощ, МВР, гражданската защита, специалните служби и други.

Разгледани бяха състоянието и перспективите в областта на обучението и квалификацията на кадрите във въздушния транспорт, като председателят на АБА г-н Светослав Станулов акцентира в  изказването си  върху възможностите за сътрудничество и добрите практики.

Във форума участваха генералните директори на въздухоплавателните администрации от балканските държави, представители на ЕВРОКОНТРОЛ, Европейската конференция по гражданска авиация, Асоциацията на българските авиокомпании, ДП „Ръководство въздушно движение“, летища и въздушни превозвачи.