Новини

    ИВТ дарява над 5000 тома авиационна литература на Клуба на авиацията на Летище София

    Среща на АБА с изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност Патрик Ки

    На 30 септември 2015 г., в Гранд хотел София, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, проведе пресконференция по проект:

    На 15 септември 2015 г., в Гранд хотел София, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, проведе информационен ден по проект:

    Поздравление до "Терем Летец"

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
 
АБА взе участие в конференцията "Балканите - инфраструктура и транспортни връзки между Черно и Адриатическо море".

31.10.2014 ,

«Възможности и перспективи за разширяване на сътрудничеството по направлението България, Македония и Албания в областта на въздушния транспорт» –  беще темата на  презентацията , с която г-н Светослав Станулов и кап.Йовко Йоцев, представиха АБА  в конфетенцията: “БАЛКАНИТЕ - ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ЧЕРНО И АДРИАТИЧЕСКО МОРЕ”. Организатор на събитието беше
Форум за Балкански транспорт и инфраструктура /ФБТИ/ , с подкрепата на  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В него взеха участие министрите на транспорта  на  Албания, България и Македония, както и фирми, работещи в сектора на транспортните връзки и пътната политика.

Основната цел на събитието бе дискусия за определяне и обосноваване необходимостта от изграждане на транспортната инфраструктура, съобразно политиките на държавите по оста на Коридор №8.

Следват презентацията и доклада на АБА.

доклад презентация