Новини

    АБА в подкрепа на кампанията "Великден за всеки"

    Годишна среща на АБА 2016

    ИВТ дарява над 5000 тома авиационна литература на Клуба на авиацията на Летище София

    Среща на АБА с изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност Патрик Ки

    На 30 септември 2015 г., в Гранд хотел София, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, проведе пресконференция по проект:

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
 
Среща на АБА с изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност Патрик Ки

07.10.2015 ,

В рамките на официалното посещение на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност Патрик Ки, който пристигна в България по покана на  Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, беше проведена среща с авиационната индустрия.

 От страна на АБА присъстваха председателят  – Светослав Станулов, Йовко Йоцев – главен секретар на АБА, представител на „България ер”,  Апик Гарабедян – „Българиен еър чартър”, Захари Алексиев – „Хели ер”, Константин Тасков „Карго ер”. Дискутирани бяха актуални теми в сферата на гражданското въздухоплаване, прилагането на регламентите и новите правила, които агенцията разработва; необходимостта от по-активно ангажиране на български експерти в работни форуми и семинари, организирани от EAAБ (ЕАSА) ; използването на дистанционно управляеми летателни системи  за граждански цели и тяхното безопасно интегриране в системата на въздушния транспорт.

 Г-н Ки отговори обстойно на въпросите на авиокомпаниите и изрази готовност за  предоставяне на необходимата информация, свързана с изпълнението на Европейската програма за авиационна безопасност и новия подход при разработването на стандарти и норми по авиационна безопасност.