Новини

    АБА в подкрепа на кампанията "Великден за всеки"

    Годишна среща на АБА 2016

    ИВТ дарява над 5000 тома авиационна литература на Клуба на авиацията на Летище София

    Среща на АБА с изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност Патрик Ки

    На 30 септември 2015 г., в Гранд хотел София, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, проведе пресконференция по проект:

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
 
ИВТ дарява над 5000 тома авиационна литература на Клуба на авиацията на Летище София

28.11.2015 ,

В Клуба на авиацията с музейна сбирка на Летище София беше доставена последната партида от дарението на Института за въздушен транспорт, с което книгите на авиационна тематика надхвърлиха 5000 тома. Между тях има ръководства, учебници и инструкции от 50-те години до наши дни, учебници по авиационен английски, френски,немски и испански; спомени и документи. Дарена беше и компютърна конфигурация. Очакваме да заработи библиотеката и кафето и мястото да се оживи. Скоро ще започне и приемането на архиви от дарители. Беше положен много труд и бяха вложени много средства от отделните авиокомпании, Асоциацията на българските авиокомпании, Съюза на ветераните от БГА, Летище София и РВД.
Наша обща кауза ще бъде ценната историческа сбирка, проследяваща историята на българската гражданска авиация, да се съхрани и развие, включително от бъдещия концесионер, ако летището бъде отдадено на концесия. АБА се обърна с писмо към Министъра на транспорта,информационните технологии и съобщенията, в което застъпи тази своя позиция.