Новини

    15 години АБА

    ГД ГВА за поредна година защити успешно сертификат за качество ISO 9001:2008

    Първа работна среща на служебния министър с авиационния бранш

    Авиофорум - 2016

    Среща на АБА в МТИТС

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
 
Авиофорум - 2016

13.06.2016 ,

На проведения „Авиофорум - 2016”, организиран от НТС по транспорта със съдействието на ГД ГВА, Техническия университет – София и Летище София, беше представен доклад от Асоциацията на българските авиокомпании:    ” Насоки за разработване на българска стратегия за гражданското въздухоплаване в контекста на Стратегията за въздухоплаването в Европа.”Пълния текст може да намерите ТУК.

 В него се акцентира върху значението, което ЕК придава на въздухоплаването като силен двигател на икономическия разстеж, заетостта, търговията и мобилността и синергийния му ефект върху икономиката, отчитайки значението на туризма.

Посочва се необходимостта от разработване на българска стратегия за гражданското въздухоплаване и включването му като приоритетен отрасъл за българската икономика.

Насоките са разработени в контекста на готвените промени на регламенти, които ще обхванат всички аспекти на въздухоплаването, както и преговорните процеси, които вече се осъществяват или предстои да бъдат осъществени  за достъпа на ЕС до нови пазари в Близкия изток и Азиатския и тихоокеанския регион.

Докладът е изпратен на Министерството на икономиката, МТИТС, Министерството на туризма и АИКБ. Очаква се   институциите и индустрията, с помощта на авторитетни експерти, включително от академичните среди, да обединят  усилията си за създаване на стратегия, гарантираща успешното  развитие на българското гражданско въздухоплаване.