Новини

    ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ

    71 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

    70 години от гибелта на генерал-майор Борис Ганев и бордния радист Недялко Недялков, загинали при първия терористичен акт в българската гражданска авиация

    16-та годишна среща на АБА

    ТРЕТА СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА В БЪЛГАРСКАТА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
 
ТРЕТА СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА В БЪЛГАРСКАТА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

01.12.2017 ,

За трета поредна година авиационната общност проведе Среща на поколенията в българската гражданска авиация.
 На 01 декември  т.г. Инициативен комитет в състав: Съюз на ветераните от БГА, Асоциация на българските авиокомпании AБА, ГД ГВА, ДП РВД и Летище София, покани 116 юбиляри, навършващи 90, 85, 80, 75, 70, 65 и 60 години в Клуба на авиацията на Терминал 1 на Летище София и ги награди с почетна грамота за дългогодишна безупречна работа в системата на гражданската авиация.
 В словото си Светослав Станулов – председател на АБА, отбеляза факта, че подобни чествания утвърждават единството на институциите и бранша и ги обединяват за каузата на българската гражданска авиация, като заедно с това стават гарант за приемственост между поколенията.

Списък на  наградените с грамоти юбиляри – 01.12.2017 г.

90 години

1.    Кръсю Петров Кръстев – авиоспециалист – РВД
2.    Людмил Тасев – летец
3.    Величко Иванов – летец
4.    Атанас Миланов – летец
5.    Видол Порязов – летец
6.    Малин Волев – летец
7.    Георги Шияков – летец-щурман
8.    Димитър Георгиев Атанасов – летец
9.    Цоню Славов Колев - летец

85 години

            Летци
10.    Стефан Христов Станев- летец
11.    Йордан Йорданов Колев- летец
12.    Силвестър Ангелов Попов- летец
13.    Васил Славов Ефтимов- летец
14.    Петко Неделчев Зидаров- летец
15.    Стоил Борисов Стоилов- летец
16.    Иван Асенов Костадинов- летец
17.    Ганка Николова Tодорова- летец
18.    Емилия Гърбова- летец
19.     Георги Тодоров- авиоинженер
20.     Петрана Асенова Панчева – счетоводител – Летище София

             РВД
21.     Александър Петров Александров – енергетик
22.     Васил Костов Костов – авиотехник
23.     Виолета Николова Стоянова – авиотехник
24.     Димитър Иванов Чолаков – авиотехник
25.     Добринка Георгиева Колчева – авиометеорилог
26.     Мария Димитрова Митева – авиометеоролог
27.     Пенка Ангелова Станчева – авиодиспечер
28.     Илия Георгиев Иванов - авиоинженер

80 години

29.     Петко Пехливанов- авиоинженер
30.     Евгения Захариева Христова – авиометеоролог - РВД
31.     Райна Христова Казакова – авиометеоролог- РВД
32.     Ильо Георгиев Георгиев – радист- РВД
33.     Станимир Симеонов Тодоров – енергетик – РВД
34.     Йордан  Георгиев  Стамболийски – авиомеханик
35.     Саша Димитрова Иванова – Летище София
36.     Иванка Тодорова Стаменова  - ХСО- Летище София
37.     Атанас Панайотов – директор търговска дирекция а/к „БАЛКАН”
38.     Александър Алексиев – летец
39.     Александър Бадински – летец
40.     Иванка Тодорова Стаменова – икономист ССА
41.     Людмил Иванов Вартоломеев – летец ССА
42.     Симеон Ангелов Боянов – борден инженер ССА
43.     Георги Тодоров Георгиев – ССА
44.     Виолета Иванова Дръндарова – икономист ССА
 
75 години

45.     Владислав Христов Мангъров –авиоинженер
46.     Камен Георгиев Марков – авиоинженер
47.     Людмил Зачев Стоянов – авиоинженер
48.     Лиляна Георгиева Йорданова – финансист
49.     Марийка Цветкова Николова – авиометеоролог
50.     Христо Борисов Джерманов – авиотехник
51.     Димитър Николов Георгиев
52.     Николина Евстатиева Белева – счетоводител- Летище София
53.     Стефка Григорова Симеонова – бюфет - Летище София
54.     Евгения Василева Георгиева - авиотехник
55.     Соня Лазарова Тишева – авиотехник
56.     Димитър Петков Лазаров – авиомеханик
57.     Любомир Рашев Иванов – поддръжка - Летище София
58.     Косьо Бакалов- летец Отряд 28
59.     Христо Петрински – летец Отряд 28
60.     Филип Цонев Филев – търг.дирекция БАЛКАН
61.     Ангел Андонов Лазаров- търг.дирекция БАЛКАН
62.     Нина Петкова Анчева- стюардеса
63.     Люба Георгиева Пачеджиева- стюардеса

70 години

64.     Асен Крумов Асенов – енергетик- РВД
65.    Димитър Славянов Димитров – енергетик- РВД
66.    Ани Ефремова Илчева – авиодиспечер - РВД
67.    Лиляна Йорданова Стефанова- финансист – РВД
68.     Георги Матеев – летец
69.     Дико Коев – летец-борден механик
70.     Георги Цветков Иванов – авиотехник-супервайзър
71.     Иван Димов Сакаров – авиотехник
72.     Иван Димитров Бачорски – авиотехник
73.     Анка Донева Панова – серв. Б- 1- Летище София
74.     Васил Любенов Костадинов – ГСМ- Летище София
75.     Виолета Любомирова Неделчева – касиер- Летище София
76.     Йордан Трайков Козарски- Летище София
77.     Йорданка Христова Павлова- ВИП- Летище София
78.     Лиляна Котова Георгиева- счетоводство- Летище София
79.     Недялко Николов Вряшков – апаратчик ГСМ- Летище София
80.     Станой Павлов Делев – р-т- Летище София
81.    Пеню Панчев - пилот

65 години


82.    Инж.Светослав Станулов – Управител на Института по въздушен транспорт и председател на АБА
83.     Захари Алексиев- Изпълнителен директор на Хели ер
84.    Антоний Георгиев Зумпалов - - Ръководител полети, бивш ген.директор на РВД
85.     Георги Попов- авиоинженер

86.     Доц.д-р.инж.Тонко Петков - Институт по въздушен транспорт
87.    Данил Данаилов – директор  качество в Институт по въздушен транспорт
88.     Александър Матеев - пилот
89.     Росица Костадинова Стойнова - счетоводство
90.     Георги Филипов – България ер
91.     Тико Йосиф Ибел – пилот
92.    Минчо Минчев - пилот
93.     Иван Димитров Аврамов - Ръководител полети
94.     Кръстю Цветанов Кръстев - Ръководител полети
95.     Славчо Стефанов Сотиров --Ръководител полети - Варна
96.     Ваня Стефанова Джурелова -  Ръководител полети-Асистент инструктор
97.     Ангел Василев Андонов - Авиоинженер -Варна
98.      Йордан Желев Пенев - Авиоинженер -Варна
99.     Тошко Димитров Тодоров - Авиоинженер –Варна
100.     Любомир Георгиев Георгиев – Авиометеоролог -
101.     Станка Иванова Кандилова - Авиометеоролог  - Бургас
102.     Николай Иванов Ташков – авиотехник
103.     Манол Цветков Йорданов – авиотехник
104.     Вера Георгиева Стоянова – ГСМ- Летище София
105.     Николина Иванова Райчева  - ВИП- Летище София
106.     Райко Кирилов Атанасов -  СОТ- Летище София
107.     Виктор Славов Добрев – авиомеханик- Отряд 28
108.     Валентин Лилов - летец Отряд 28
109.    Константин Бочев - летец

60 години


110.     Венцислав Узунов – летец Отряд 28
111.     Димитър Павлов – бивш изпълнителен директор  -  а/к Хемус и България ер
112.    Георги Ангелов – ръководител полети, бивш генерален директор на РВД
113.     Емил Христосков – борден инженер – Отряд 28
114.    Симеон Николов Пенев -  ГСМ- Летище София
115.    Георги Димитров Гатев – търг. представител БГА