Новини

    Годишната среща

    АБА покрепи отбелязването на Сетовния ден за информираност по проблемите на аутизма, организизирано у нас от фондация"Стъпка за невидимите деца на България"

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
АВИАЦИОНЕН ФОРУМ – 2019

13.06.2019 ,

На 20 юни, от 10.00 ч., в Клуба на авиацията на Терминал 1 на летище София се организира провеждането на

„АВИАЦИОНЕН ФОРУМ – 2019“
НА ТЕМА: „БЪЛГАРСКАТА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА".
50 ГОДИНИ ДП „РВД“ – ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ.

Програмата включва следните доклади и презентации:

1. „Българската гражданска авиация – състояние и предизвикателства“ – Светослав Станулов – председател на Асоциация на българските авиокомпании, кап. Йовко Йоцев – главен секретар на Асоциация на българските авиокомпании

2. ГД „ГВА“ – МТИТС – доклад от Станимир Лешев – главен директор на ГД ГВА

3. Висшето авиационно инженерно образование в Техническия университет-София, състояние и перспективи - проф. д-р инж. Михаил Тодоров, ТУ – София, декан на Факултет по транспорта

4. „Системно разбиране на човешкия фактор в авиацията“ - проф. д-р Любомир Алексиев

5. „Човешкият фактор в леката авиация“ – Ели Михова, експерт-преподавател

6. 50 ГОДИНИ ДП „РВД“ – ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ

7. „Рискове, безопасност и отговорности при експлоатиране на безпилотни летателни апарати – доц. д-р инж. Атанас Начев, д-р инж. Данчо Колибаров – ТУ – София, филиал Пловдив

В хода на провеждането е предвидено време за дискусия по посочените теми.