Галерия

    70 години българска гражданска авиация
    Годишна среща на АБА 2017
    Годишна среща на АБА 2016
    ДЕН НА АВИАЦИОННИТЕ ПРОФЕСИИ
    Пресконференция и годишна среща на АБА 2015 год.
    Пресконференция и годишна среща на АБА 2014 год.
    Пресконференция и годишна среща на АБА 2013 год.
    65-години Българска гражданска авиация
    Годишна среща АБА 2012
    Пресконференция АБА 27.03.2012
    Годишна среща АБА 2010 год.
    Годишна среща АБА 2003 год.
 
70 години българска гражданска авиация