Контакти

Сграда ИВТ
Летище София, София 1540

София 1000,  п.к. 1034

Председател на УС на АБА: Светослав Станулов
Тел: + 359 2 9424 130
Факс: + 359 2 988 44 45

Главен секретар на АБА: Йовко Йоцев
Тел: + 359 2 9424 139
Моб.: + 359 (0) 885 660 067 

Връзки с обществеността: Валентина Лулева
Тел: + 359 2 9424 139
Моб.: +359 (0) 889 203 308


Е-mail: aba  association-aba.org