Четвърта поредна „Среща на поколенията“ от българската гражданска авиация.

На 29 ноември 2018 година в Клуба на авиацията на Терминал 1 на Летище София се проведе четвъртата традиционна СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА ОТ ГРАЖДАНСКАТА АВИАЦИЯ. Организиратори бяха  „Съюза на ветераните от БГА“ и  Асоциацията на българските авиокомпании (АБА),с подкрепата на  „Летище София“ ЕАД, ДП РВД и Института по въздушен транспорт (ИВТ). На събитието присъстваха министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков; директорът на “Летище София“ ЕАД Владимир Рапонджиев; ген.-майор Цанко Стойков, командир на ВВС; полк. Филип Ангелов, командир на 16-а Транспортна авиогрупа (ТрАГ) Враждебна; представители на български авиокомпании и авиационни дружества, като и над 100 ветерани от БГА.

Събитието бе по повод награждаване на юбиляри от Българската гражданска авиация навършили 90, 85, 80, 75, 70, 65 и 60 години през 2018 г.  Иван Петков, председател на „Съюза на ветераните от БГА“ благодари на всички рожденици за техния труд и принос за развитие на БГА и осигуряване на приемственост между поколенията. Светослав Станулов – председател на Асоциацията на българските авиокомпании, направи кратък обзор на новите моменти в развитието на българската гражданската авиация и акцентира върху усещането за „все повече Европа“ в участието на  българските авиокомпании в европейския авиционен пазар, насочването им към пазарите на европейските страни, както и бурното развитие на авиоремонтната дейност у нас , както и за предизвикателствата, които съвремието поставя.

Наградите на навършилите 90 години през 2018 г. връчи министърът на транспорта Росен Желязков. Той благодари за възможността да се срещне със строителите на българската гражданска авиация и пое ангажимент да съдействие Клубът и музейната експозиция да се съхрани и да бъде преместен на подходящо място  в Учебния център на Летище София, където ще бъде обществено достъпен.

Пилотът от ВВС и БГА,  Пенка Велчева освен от  организационния комитет на срещата, бе наградена и със заповед на министъра на отбраната. Наградата „Нагръден знак за вярна служба под знамената“ и „Дамски кръст“ II степен връчи ген.-майор Цанко Стойков. Останалите наградени 90-годишни юбиляри бяха : Цанка Яновска – авиодиспечер в Ръководство на въздушното движение, Никола Рангелов – инспектор Селскостопанската авиация, и служилите в авиокомпания  БАЛКАН : инж. Ради Пърличев – гл.директор „ТАБСО“ и гл. директор техническа дирекция в авиокомпания  БАЛКАН, Васил  Зарев – командир , Минчо Петров Армейков –  командир , Цоло Златанов Цолов – щурман, Димитър Митев Недялков – командир , Никола Митев Кърлежов – командир.

Наградени бяха и всички 122-ма юбиляри –  ветерани и действащи служители на българската гражданска авиация.

Списък на наградените юбиляри може да намерите тук: Виж