На 2 април се проведе среща на АБА с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Кристиан Кръстев.

На 2 април се проведе среща на АБА с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Кристиан Кръстев.

На срещата председателят на АБА г-н Светослав Станулов представи годишния анализ на авиокомпаниите за 2012 г. за българския дял в авиационните превози и постави актуални въпроси, свързани с дейността на авиокомпаниите и тарифната политика. Въпреки общата икономическа криза, се наблюдава макар и минимално разширяване на пазара на редовни международни превози- 1.6% или 61 хил.пътници – посочи г-н Станулов. Българските авиокомпании успяха да запазят и дори леко да разширят участието си на този пазар. По-осезаемо увеличение с 4,6% се наблюдава при чартърните международни превози , което говори добре за развитието  на туризма по нашето Черноморие. За съжаление делът на превозените пътници от български авиопревозвачи е намалял с близо 21%. Това е така  поради стеснения пазар за европейските превозвачи, които увеличиха рязко своята активност при превоза на собствените си туристи към нашата страна. Български самолети и през тази година успешно продължиха да оперират на трети пазари в ниския сезон, както под полетни номера на чуждестранни превозвачи, така и под собствени полетни номера. Това беше една от възможностите за допълнителното затоварване на свободния седалков капацитет.

Министър Кръстев отговори на въпроси на авиокомпаниите. Той заяви, че диалогът с бранша е много важен, за да бъдат взети възможно най-добрите решения за развитието на въздушния транспорт. Постигната беше договореност за провеждане на експертни срещи по въпросите от оперативен характер.