Най-вероятно ще има известно поскъпване на цените на горивата,

28.03.2012 , Людмила Спасова, БТА

но то няма да бъде съразмерно на увеличението на цените на горивата, казаха от Асоциацията на българските авиокомпании /АБА/. Причина е жестоката конкуренция между отделните авиокомпании на пазара и това, че никой от тях не може да си позволи да покрие по този начин разходите си. По някакъв начин тези разходи ще трябва да бъдат компенсирани с вътрешни резерви на превозвачите, обясни Йовко Йоцев, главен секретар на АБА.

На пресконференция по повод 10 годишнината на Асоциацията на българските авиокомпании от бранша представиха данните от анализа на българския дял на авиационния пазар. Според тях общият брой на превозените пътници за миналата година, без данните за летище Пловдив, е близо 6,5 милиона, с ръст от 7,3 на сто в сравнение с 2010 г. Делът на българските авиокомпании е малко над 2,1 млн. пътници, а на чуждестранните авиокомпании – 4,3 милиона пътници.

Общият брой на пътниците по международните редовни пътнически превози за 2011 г. е близо 4 милиона, което е с 12,4 на сто повече от предходната година. За 2011 г. по редовни международни линии от и до Летище София са превозени 3, 144 млн. пътници, с 5,8 на сто повече от 2010 г. От български авиопревозвачи превозените пътници са 714 000, като делът на нашите компании от пътническия трафик по редовни международни линии за 2011 г. е 22,7 на сто, информира Светослав Станулов, председател на АБА. Стабилен е делът и на чартърните превози. Данните от анализа сочи, че за последните 10 години ръстът на превозени пътници е около 40 на сто – от 1 628 000 през 1990 – до 2 130 000 през 2011. Според Станулов този ръст за отрасъл като авиацията не е малък. Като начин да се справят с конкуренцията на чуждестранните превозвачи от АБА препоръчаха на българските превозвачи формулиране на конкурентни предимства, като ясна стратегия, цели и по-тесен сегмент. Според Йовко Йоцев това трябва да се случи в най-кратки срокове предвид засиления натиск от страна на чуждестранните превозвачи. Една от стъпките, която вече се прави, е въвеждането на новите типове самолети, с които преките оперативни разходи се намаляват за сметка на броя на извършваните полети. Авиопаркът ни е с над 50 самолети европейско и американско производство – А320, Боинг 737, ВАЕ 146, MD 82, L410 и др. Новата техника е осигурена главно чрез оперативен, финансов лизинг и по-малко закупена, посочиха от АБА.