Професионалният колеж по въздушен транспорт на ИВТ беше вписан в Регистъра на професионалните колежи под името на АСЕН ЙОРДАНОВ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, на основание чл.72, ал.4 от Закона за професионалното образование и обучение, издаде УДОСТОВЕРЕНИЕ, съгласно което Професионалният колеж по въздушен транспорт на ИВТ беше вписан в Регистъра на професионалните колежи под името  на АСЕН ЙОРДАНОВ

Професионалният колеж по въздушен транспорт е  учебно заведение, създадено през 2012 година със Заповед  РД14-63/15.05.2012 г. на Министъра на образованието и науката. Достигането на високо качество на знания, умения и компетентности е в съответствие с изискванията на държавните стандарти за най-високата – четвърта степен на професионална квалификация и регламентите на ЕС за Авиационни техници. Колежът работи в близка интеграция с „Института по въздушен транспорт“ (ИВТ), облягайки се на многогодишния му професионален квалификационен опит в обучението на авиационни кадри. Това става посредством използването на инструкторски пул от авиационни инструктори с международен опит, както и на материалната база на ИВТ.