Точния размер на средствата, които ще останат неусвоени ще бъде ясен в края на годината

БНР, Нещо повече | 23.07.2013 | 17:23

Точния размер на средствата, които ще останат неусвоени ще бъде ясен в края на годината. Това заяви вицепремиера Зинаида Златанова при представянето на споразумението за партньорство на България с ЕК за финансирането от 2014 до 2020г. Нещо повече ще чуем от репортажа на Радостина Билярска.

Репортер: ЕК настоява да бъдат намалени градовете, които да получат финансиране по програмата Региони в растеж през следващия период 2014-2020г. Но България прави усилия да защити позицията си, посочи министър Зинаида Златанова.

Зинаида Златанова: Сегашния екип, който при пълна приемственост работим, заварихме 65 града. Идеята ни е да продължим толкова, колкото може да убеждаваме нашите партньори, тъй като България е най-бедната страна в ЕС ни е много трудно да ограничим този брой.

Репортер: За колко и кои транспортни мрежи ще бъдат отпуснати евросредства от 2014 не стана ясно. Зам.-министъра на транспорта Петър Киров допълни:

Петър Киров: Пътищата, които са втори и трети клас, те би трябвалО да бъдат финансирани по ОП Региони в растеж. Към момента те са в програма Регионално развитие. Бих предпочел да не коментирам конкретните проекти. Със сигурност се знае, че Лот 3 на магистрала Струма ще бъде включен в следващия програмен период. Що се отнася до другите пътни проекти, които ще бъдат през следващия програмен период, това предстои да уточним в бъдеще.

Репортер: За бизнеса най-важни са програмите Конкурентоспособност и Човешки ресурси, като е необходимо да се отстранят грешките от сегашния финансов период, коментира Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал. Малките И средните предприятия често заявяват, че са лишени от еврофинансиране заради трудно изпълнимите условия за достъп до европейските средства. Ще има ли промяна – отговорът на Васил Велев.

Васил Велев: Аванса, който досега се даваше за изпълнение на проекти беше 20%. Има разбиране той да се увеличи до 65. Това, за което ние настояваме – тези авансови плащания да не бъде задължителНо изискване банкова гаранция за тяхното получаване, а да има и други възможности за обезпечаване. Сметки под съвместно управление може да бъдат застраховани тези средства, защото през тази банкова гаранция трябва същите тея пари банката да ги вземе при себе си, за да издаде гаранция. Тогава какъв аванс е взело предприятието, като те са арестувани тези пари.

Репортер: От асоциацията на индустриалния капитал настояват да се разшири финансирането при изпълнението на проектите за изграждане на пречиствателни станции и канализация и да се даде право и на фирмите да кандидатстват, не само общините да могат да подготвят проекти. Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал:

Милена Ангелова: Като че ли администрацията разбира, че колкото и да е трудно за нея, най-голям ефект дават грантовите схеми, защото така стигат наистина до малките и средни предприятия и до всеки гражданин и трето се надяваме поне за тоя програмен период да бъдем чути и бизнеса да бъде бенефициент по ОП „Околна среда“, тъй като за този програмен период под 30% от средствата по оперативната програма ще бъдат усвоени, а достъпа на бизнеса до тези средства беше отказан с мотива, че и без това средствата са крайно недостатъчни за предвидените интервенции.

Репортер: Министърът на околната среда Искра Михайлова заяви, че основното ще бъде реформата във водния сектор. Без нея няма да може да се планира финансирането.

Искра Михайлова: Има групи въпроси, които са по директиви и ангажименти, има групи въпроси, които трябва да си решим, заради несвършена дотук работа.

Репортер: ВиК дружествата ще имат ли право да кандидатстват за европейски средства?

Искра Михайлова: има експерти, които са радетели на тази идея и живот и здраве предстои ни да обсъждаме. Много е важно каква е стратегията за развитие на ВиК сектора, която предстои да бъде приета и там ние сме в тясна връзка с МРР.

Репортер: Ще се окрупняват ли ВиК дружествата или ще се запази сегашното положение?

Искра Михайлова: Това също е една от идеите. По принцип тенденцията би трябвало да бъде в посока регионализация.

Репортер: За бъдещата програма Наука и образование, социологът Антоний Гълъбов коментира:

Антоний Гълъбов: Нека не забравяме, че в предишния 7-годишен период от време образованието беше преместено в социалната политика, а за наука нямаше планирани никакви средства. За първи път в България, академията и университетите се обединиха в усилията си за подготовката на тази програма и аз съм абсолютно убеден, че България разполага с необходимия капацитет да направи това. Аз искрено се надявам, че приоритетите на бюджетите на България за 2014 и следващи години ще отразяват същите приоритети, за които говорим с ЕС.

Репортер: В споразумението на България с ЕК за еврофинансирането през следващия период 2014-2020г. са заложени 11 цели и 4 приоритета – образование, квалификация и заетост, научни изследвания, иновации И инвестиции за интелигентен растеж, свързаност и зелена икономика, добро управление и достъп до качествени обществени поръчки. Министърът на правосъдието Зинаида Златанова обобщи:

Зинаида Златанова: През следващия програмен период все по-малко трябва да говорим колко сме усвоили, а все повече – какви резултати сме постигнали с тези средства. Ще инвестираме само в рекламирани сектори чрез обвързване на финансирането с изпълнението на предварителните условия.