Асоциацията на българските авиокомпании е създадена в началото на 2002г. , като организация в обществена полза – изразител на интересите на по-голямата част от българските въздушни превозвачи .

Основна цел на Асоциацията, съгласно нейния устав, е да съдейства за повишаване на безопасността на полетите и ефективността на авиационната работа, за укрепване и разширяване на позициите и защита на интересите на българските авиокомпании, базите за техническо обслужване, учебните и тренировъчните центрове  и на свързаните с тяхната дейност обществени и държавни организации.

Учредители на АБА са основни български авиокомпании, извършващи около 80% от общия обем на авиационните редовни и чартърни превози . През годините тя е коректен партньор на държавните институции в усилията им да стимулират развитието на българската гражданска авиация.

Активната помощ АБА оказа при изработването на законовата и поднормативната уредба у нас и въвеждането на голяма част от нормативната база на ЕС преди и след присъединяването на страната ни към него.

АБА участва в експертни съвети и форуми, оказва консултативна помощ при  изработването на общи позиции, изучава и съдейства за прилагането на добрите международни практики в сферата на гражданското въздухоплаване.

Партнира с  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ГД Гражданска въздухоплавателна администрация, ДП Ръководство на въздушното движение, Летище София и другите български международни летища, с останалите държавни институции и неправителствените организации от сектора, по въпроси от общ интерес на своите членове.

В тясно сътрудничество е със Съюза на ветераните от българската гражданска авиация и е един от основателите на Клуба на авиацията с музейна експозиция на Терминал 1.

АБА е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България,  а председателят й – член на Националния съвет на  Асоциацията.  АБА  участва в ръководството на Научно-техническия съюз по транспорта. На ротативен принцип, съгласно закона,   се включва в Националния съвет по туризъм.