74 години от първия полет по редовни линии – София-Бургас

Начало на българската гражданска авиация в България

Организатори на честването са Съюзът на ветераните от БГА, Асоциацията на българските авиокомпании, Федерацията на научно-техническите съюзи, НТС по транспорта с подкрепата на ДП РВД , Летище София ЕАД и ГД ГВА.

След година и половина отлагани събития, загуба на скъпи колеги и приятели и социална изолация, над 150 ветераните и работещи за българската гражданска авиация се събраха отново, за да кажат, че тя, авиацията, има славно минало, но и бъдеще и да се поздравят с празника.

29 юни, 11.00 ч., в сградата на ФНТС – ул.“Раковски“108, беше проведена Среща, посветена на  74- годишнината на Българската гражданска авиация.

Първият полет по редовни линии, осъществен на 29-ти юни 1947 г. е по линията София Бургас. Ето защо беше направена видео- конферентна връзка , която носи своя исторически смисъл; виртуална разходка в Авиомузея и прозвуча поздравление от колегите от Летище Бургас.

Поздравление от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията поднесе заместник-министър Христина Велинова. Получени бяха поздравителни адреси от Асоциация на индустриалния капитал, Командването на ВВС, ВВВУ „Георги Бенковски“ и др.

На Институт по въздушен транспорт по случай 50- годишнината му беше връчена награда от Федерацията на научно-техническите съюзи и почетен знак 70 години БГА от Съюза на ветераните. В поздравлението си Светослав Станулов – Председател на АБА и управител на ИВТ, благодари за високата оценка за мястото на Института в историята на българската гражданска авиация и посочи, че това е признание за над 500-те специалисти, инженери и научни работници, направили през годините значими разработки, като свързаните с управлението на въздушното движение и развитието на летище София, както и подготвили стотици висококвалифицирани авиационни кадри. Най-важното е, че ИВТ е жизнеспособен и успява да се развива в крак със съвременните наука и технологии.

На Георги Пеев – генерален директор на ДП РВД, беше дадена учредената през юбилейната 2019г. от Федерацията на научно-техническите съюзи и не получена поради пандемичната обстановка награда за 50-годишнината на предприятието. Официалната част приключи с връчване на членски карти на почетни членове на СВ БГА, след което последва богата концертна програма.

74 години от първия полет по редовни линии - София-Бургас

ОБРЪЩЕНИЕ
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров по повод 74-та годишнина на Българската гражданска авиация

Уважаеми дами и господа,
Уважаеми ветерани,

Още от времето на първите полети, когато са се превозвали до четирима пътници, та до днес, когато милиони пасажери прекосяват въздушното ни пространство, авиацията е много повече от икономика и бизнес. Тя е вдъхновение, страст и мисия за хората, посветили й професионалния си живот. За мен е чест и удоволствие, че днес, когато отбелязваме 74-та годишнина на Българската гражданска авиация, съм сред вас – пионерите, които утвърдиха въздухоплаването като символ за безопасна и бърза свързаност.

В последната година и половина, авиационният сектор претърпя много сериозни загуби, но се надявам, че плавното възстановяване вече започна.

Както знаете, възложих на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ да подготви критерии за квалифициране на летищни площадки в международни летища. Така някои малки летища, които към настоящия момент са летателни площадки, ако отговарят на изискванията на нормативната уредба и се снабдят с подходящо оборудване, ще имат възможност да обслужват международни полети от авиацията с общо предназначение. Към момента готовност за това са обявили обектите в Русе, Лесново, Приморско, Балчик, Казанлък и София-Запад. За най-малките летища, на които няма да се извършват международни полети, се предвижда облекчен регистрационен режим.

Скъпи колеги,

Днес, когато отбелязваме забележителното пътуване през годините на българската гражданска авиация, бих искала да благодаря на хилядите професионалисти, които са ангажирани в авиацията за тяхната всеотдайност. На всички от авиационния сектор желая здраве, лично щастие и професионални успехи.

Честит празник! На добър час!

74 години от първия полет по редовни линии - София-Бургас 74 години от първия полет по редовни линии - София-Бургас