АБА подкрепи Националната информационна кампания за аутизма и събитията свързани с нея – Реализация на Първата у нас Конференция, посветена на Аутизма, която се проведе от 20 до 22 Май 2012

Благодарствено писмо