АБА взе участие в конференцията „Балканите – инфраструктура и транспортни връзки между Черно и Адриатическо море“.

«Възможности и перспективи за разширяване на сътрудничеството по направлението България, Македония и Албания в областта на въздушния транспорт» –  беще темата на  презентацията , с която г-н Светослав Станулов и кап.Йовко Йоцев, представиха АБА  в конфетенцията: “БАЛКАНИТЕ – ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ЧЕРНО И АДРИАТИЧЕСКО МОРЕ”. Организатор на събитието беше

Форум за Балкански транспорт и инфраструктура /ФБТИ/, с подкрепата на  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В него взеха участие министрите на транспорта  на  Албания, България и Македония, както и фирми, работещи в сектора на транспортните връзки и пътната политика.

Основната цел на събитието бе дискусия за определяне и обосноваване необходимостта от изграждане на транспортната инфраструктура, съобразно политиките на държавите по оста на Коридор №8.

Следват презентацията и доклада на АБА.