Българската гражданска авиация през 2018

Стратегията за въздухоплаването в Европа до 2035 г. определя въздухоплаването като „силен двигател на икономическия растеж, заетостта, търговията и мобилността в Европейския съюз. То играе решаваща роля в икономиката на ЕС и играе все по-важна роля в световен мащаб“. Секторът дава значителен принос за общото функциониране на икономиката на ЕС, генерирайки висок дял от БВП на ЕС, осигурявайки значителен брой работни места и оказвайки синергичен ефект върху други икономически отрасли. 2018-та беше успешна година за българската авиация, характеризираща се от една страна със затвърждаване на пазарни позиции и добавяне на производствени мощности от друга.

Авиокомпании

Към края на 2018 г. действащи са 11 авиационни оператора: „България Еър“, „Българиан Еър Чартър“, „Би Ейч Еър“, „Карго еър“, „Хели Еър“, „Бул Еър“, „АЛК“, „Виа Еъруейс“ сега „Fly2sky“, „Електра Еъруейс“, „Таяран Джет“, „Бългериън Игъл“, които изпълняват редовни пътнически полети, чартърни пътнически полети, товарни и специализирани авиационни превози. Една от тях, „Таяран Джет“, е новосъздадена през 2018 г.

Въздухоплавателни средства

Въздухоплавателните средства с над 6600 кг. излетно тегло, с които българските авиокомпаниите оперират са 60, в това число:

 • 39 пътнически самолета:
  • 20 самолета от семейство Airbus A320
  • 8 самолета Boeing 737
  • 7 самолета McDonnell Douglass 82-83
  • 4 самолета Embraer 190
 • 10 карго самолета Boeing 737
 • 6 самолета L410 за специализираните превози
 • 5 вертолета – 1 Аугуста и 4 Ми8

Над 90% от самолетите са 150-местни. Броят на експлоатираните въздухоплавателни средства се запазва за 2018 г. спрямо 2017 г.

Пазари на авиокомпаниите

Разпределение по видове пазари: 65% от пътническите самолети (25 самолета) работят на българския пазар; 35% (14 самолета) от пътническите самолети работят на външния пазар, почти изцяло в Европа. Запазва се и се задълбочава тенденцията за забележимо и трайно навлизане на българските авиокомпании основно на европейския пазар – авиационният пазар с най-високи изисквания към предлаганите услуги и качество, което говори за нивото на съответствие на българските авиокомпании с европейските изисквания. Основно страните в които се работи са: Италия, Германия, Гърция, Испания, Португалия, Полша и страни от Персийския залив. Карго полетите се изпълняват изцяло в Европа. Специализираните авиационни услуги се извършват по договор с ООН. Работата на чуждестранни пазари осигурява по-голяма гъвкавост, заетост и икономическа стабилност на българските оператори.

Безопасност

През 2018-та година авиокомпаниите продължиха да функционират стабилно, осигурявайки висока безопасност полетите и запазвайки икономическа стабилност на операциите си.

ТО и ремонт на авиационна техника

България продължава да се утвърждава като важен регионален център за дейността по техническо обслужване и ремонт на самолети. Основните бази за техническо обслужване са: „Луфтханза Техник София“, „Аеротехник“, „Роуз еър“ и базата на авиокомпания „Българиан Еър Чартър“. Заслужава да се отбележи и строящият се в момента хангар на „Хели Еър“. През 2018 г. има значителна инвеститорска активност в бази за техническо обслужване и ремонт на самолети. През годината бяха построени 2 нови ремонтни места за 150-местни самолети, 2 се строят в момента и в експлоатация бе въведен първият в България хангар за ремонт на широкофюзелажни самолети – на „Луфтханза Техник София“. В резултат на това действащи към момента са еквивалента на 15 ремонти места за 150-местни самолети. Можем да заявим, че капацитетът за техническо обслужване и ремонт на самолети неколкократно надхвърля нуждите на местните авиокомпании, което на практика създава значителни експортни възможности. Това прави България забележим център в Югоизточна Европа. Важно събитие през 2018 г. е възобновяването на производството на самолетни компоненти в България – индустрия, неактивна през последните 60 години. Визираме инвестиция на френския „Латекоер“, най-големият производител в света на врати за самолети и други компоненти, с над 100 годишна история. Новосъздаденият завод в Пловдив на „Латекоер България“ работи изцяло за Еърбъс, фокусиран на електрически шкафове и врати. Авиационен персонал Професионалните пилоти в страната са около 750, около 50 са пилотите на вертолети. Продължава тенденцията за недостиг на пилоти и наемане на чуждестранни такива – около 5% пилотите в българските авиокомпании. Българската гражданска авиация разполага с два квалифицирани учебни центъра за обучение на пилоти, техници и кабинен екипаж, както и действащи школи за първоначално обучение на пилоти. Кадрите, които се обучават там, се подготвят в съответствие с европейските изисквания. РВД също подготвя кадри с висока професионална квалификация.

Превозна дейност през 2018

През 2018 г. през българските летища (вкл. летище Пловдив) са преминали общо 11,975 млн. пътници, пътували с международни редовни или чартърни полети. По-подробна информация е представена отделно в Приложение 1. За 2018 г. спрямо 2017 г. ръстът е 9,2%, което е висок ръст. Той се разпределя: за летище София – ръст от 6,7%, а за летищата Варна и Бургас заедно – ръстът е 12,6%. През 2018 г. ръстът отново е съсредоточен в редовните международни линии – 13,6%, а делът на чартърните полети продължава да намалява. Съотношението между тях вече е 78,3:21,7. Прави впечатление, че основната цел за запазване на значителното ниво на превози през летище София, е изпълнена, което беше основно предизвикателство и този резултат е успех. При Варна и Бургас ръстът е значим – 12,6%, което можем да свържем както с подобрената използваемост на капацитета на курортите в усилените летни месеци, така и в стремежът на туристическата индустрия да удължи туристическия сезон. Забележимо е, че продължава тенденцията на развитие на редовните полети и намаляване на броя превозени на пътници по чартърни полети от и до Варна и Бургас. За първи път през 2018 г. броят превозени пътници от и до Варна и Бургас по редовни линии превишава броят на превозени пътници с чартърни полети и съотношението е 54:46. Българските авиокомпании запазват броя превозени пътници както общо, така и при редовните линии и при чартърните полети. Летище София се откроява като единственото базово летище, на което е разположена цялата българска гражданска авиация – авиокомпании, бази за техническо обслужване, учебно-тренировъчни центрове. В този смисъл летището има решаващо значение както като за място за излитане и кацане, така и като територия осигуряваща функционирането и бъдещето развитието на българската гражданска авиация като цяло. Това трябва да се има предвид в бъдеще все повече.