ГД ГВА за поредна година защити успешно сертификат за качество ISO 9001:2008

Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) получи сертификат за успешно внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2008.

Сертификатът е издаден от Intertek България след успешно проведен ресертификационен одит на Системата за управление на качеството на ГД ГВА.

По време на церемонията маркетинг директорът на сертифициращата компания Петър Анастасов отбеляза, че за седма поредна година ГД ГВА успешно преминава процедурата по одит на Системата за управление на качеството. По думите му, това е доказателство за ефективната работа на всички служители в гражданската въздухоплавателна администрация.