ИВТ дарява над 5000 тома авиационна литература на Клуба на авиацията на Летище София

В Клуба на авиацията с музейна сбирка на Летище София беше доставена последната партида от дарението на Института за въздушен транспорт, с което книгите на авиационна тематика надхвърлиха 5000 тома. Между тях има ръководства, учебници и инструкции от 50-те години до наши дни, учебници по авиационен английски, френски,немски и испански; спомени и документи. Дарена беше и компютърна конфигурация. Очакваме да заработи библиотеката и кафето и мястото да се оживи. Скоро ще започне и приемането на архиви от дарители. Беше положен много труд и бяха вложени много средства от отделните авиокомпании, Асоциацията на българските авиокомпании, Съюза на ветераните от БГА, Летище София и РВД.

Наша обща кауза ще бъде ценната историческа сбирка, проследяваща историята на българската гражданска авиация, да се съхрани и развие, включително от бъдещия концесионер, ако летището бъде отдадено на концесия. АБА се обърна с писмо към Министъра на транспорта,информационните технологии и съобщенията, в което застъпи тази своя позиция.