Летище Горна Оряховица се предлага за концесия

25.03.2011 , Бряг – 5 стр.

На заседание правителството реши да бъде открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху летище Горна Оряховица. Основната цел на концесията е да се развие дейността на летището чрез достигане на определени нива на обслужване, привличане на летищен трафик и развитие на търговските дейности от концесионера с негови средства и на негов риск. Очаква се основните инвестиции да бъдат в развитието и модернизацията на летищната инфраструктура, техническите съоръжения и оборудване. Развитието на дейността на летище Горна Оряховица като гражданско летище за обществено ползване е един от приоритетите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в областта на гражданското въздухоплаване и е залегнало в Стратегията за развитие на транспортната инфраструктура на България до 2015 г., припомнят от правителствената пресслужба. Предлага се срокът на концесията да бъде 35 години, а концесионерът да бъде определен чрез открита процедура.