Обсъждане на промени по Тарифа 5

Вчера беше проведена срещата със зам.министъра на транспорта Антон Гинев, за обсъждане на промените по Тарифа 5, която се състоя по искане на АБА. От страна на ГД ГВА присъстваха гл.директор Минчо Цветков,  Владимир Лоренцо Димитров, Иван Иванов, Ралица Пеева, Людмил Манасиев. От страна на АБА – Светослав Станулов, Захари Алексиев, Тонко Петков, Диляна Фотева и Румяна Радева от Ер Виа, Валентина Лулева. Писмено предложение беше внесено от Авиостарт, като част от него беше включено в общото становище.

Още в началото на срещата думата взе Минчо Цветков. Той се извини, че е допусната техническа грешка и на сайта на министерството е качен вариант, в който не са отразени договорените корекции от предишното ни обсъждане. Заяви, че ГД ГВА приема изцяло направените от АБА предложения. Ще ги отрази в най-кратък срок и новият вариант ще ни бъде предоставен за окончателни бележки, преди да бъде качен на страницата на министерството. Изказвания по Тарифа 5 по време на срещата бяха направени от г-н Станулов, г-н Захари Алексиев и Диляна Фотева. Г-жа Диляна Фотева  коментира близо 50 % увеличение на таксите за издаваните пропуски и ID карти. Г-н Захари Алексиев направи коментари по Тарифата по посока разходоориантираност на таксите и отправи някои препоръки  за подобряване работата на ГВА.

Г-н Станулов изложи мотивите на внесеното предложение и отчете факта, че министерството активизира взаимоотношенията с  бранша, взема под внимание направените предложения и показва желание за общо решаване на проблемите.