Повече пътници, но по-малко родни авиокомпании

28.03.2012 , Dariknews

В следващите години делът на българските авиокомпании ще намалява заради задълбочаващата се конкуренция, но за сметка на това ще има нарастване на общия брой превозвани пътници. Това прогнозират от Асоциацията на българските авиокомпании. До 2015 година възходящата тенденция с броя на пътниците щяла да продължи, макар и с намаляващи темпове. Очаква се обаче спад в превозите по чартърните полети, а като основна причина за това от асоциацията посочиха увеличаването на редовните превози от черноморските ни летища и до тях. Според експертите най-вероятно предстои и повишение на цените на самолетните билети, но то щяло то да бъде много по-малко, отколкото покачването на цените на петрола.

Броят на пътниците, превозени по редовни линии за 2011 година, е с над 12 на сто по-висок от този за предходната година, съобщи главният секретар на асоциацията Йовко Йоцев. Със 17,5 процента пък се е повишил броят на превозените пътници от българските авиокомпании. Според Йоцев обаче, за да останат оптимистични прогнозите за следващите няколко години, е необходимо авиокомпаниите да изпълнят някои препоръки.

„Считаме, че най-сериозно значение има формулирането на ясна стратегия за работата на висококонкурентни пазари и формирането на конкретен целеви пазар, дори бил той по-ограничен, но в който авиокомпаниите да съсредоточат всичките си усилия, максимално да рационализират използването на своите ресурси, за да могат да постигнат сериозни конкурентни предимства. Не бива авиокомпаниите да разхвърлят усилията си по много фронтове“.

Като пример за липсата на държавна стратегия за развитието на авиационния бранш, от асоциацията посочиха факта, че не се работи по превръщането на летище София в хъб. Преди години, когато е оперирала „БГА Балкан“, тя изпълнявала и дълги полети, с което летището е играело ролята на локален хъб, посочи Йоцев. „През последните години обаче, това е една добре забравена тема. Не трябва да се подценява фактът, че авиокомпаниите трябва да потърсят начин за увеличаване на своя размер, за да постигнат сериозни икономии от мащаба и да намалят своите постоянни разходи“.

Според Йоцев авиокомпаниите трябва да рационализират използването на самолетния си парк, както и да увеличат честотите по редовните линии, които те обслужват.

Данните от анализ на асоциацията сочат, че за последните 10 години ръстът на превозени пътници е около 40 на сто – от 1 628 000 през 1990 година – до 2 130 000 през 2011 година. По думите на експерти за отрасъл като авиацията този ръст изобщо не е малък.