Заседание на Обществения съвет на МТИТС

Правата на пътниците бяха основна тема в дневния ред на Обществения съвет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. ГД ГВА запозна Съвета с  предстоящото приемане на нов Европейски Регламент за правата на пътниците и с хода на работата по измененията на европейското законодателство. Асоциацията подкрепи прилагането на балансиран подход в позицията на българския министър на предстоящия Съвет на европейските министри на транспорта, който подход да защитава както интересите на потребителите, така и интересите на българските авиокомпании. Представителите на бранша поеха ангажимент да  изпратят конкретни мотивирани предложения и позиция по отделните точки от документа.