50 години РВД Поздравителен адрес

ДО Г-Н ГЕОРГИ ПЕЕВ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ДП РВД

Уважаеми г-н Пеев,

От името на ръководството на Асоциацията на българските авиокомпании и лично от свое име поздравявам Вас, ръководството на ДП РВД , всички ръководители на полети, авиоинженери и служители, с празника – 50 годишнината на Ръководство на въздушното движение.

Историята на РВД е особено важна част от историята на българското гражданското въздухоплаване. Ето защо този
юбилей е наш общ празник.

Празникът е повод да отдадем признание за целенасочените усилията на поколения авиационни специалисти, допринесли за днешния облик на ДП РВД. Следва да припомним факта, че още от 1978 година РВД разполагаше с най – съвременна система на Балканите.

С право всички се гордеем днес с модерната система за управление на въздушното движение, внедряването на съоръжения за комуникации, навигация и радиолокационен обзор от най-висш клас и непрекъснатото повишаване на нивата на безопасност. Това поставя ДП РВД като равностоен партньор на водещите европейски ръководства на въздушното движение и в Евроконтрол и гарантира посрещането на предизвикателството – значително нарастващият въздушен трафик.

Всички тези значими резултати се дължат без съмнение на високия професионализъм на ръководството и персонала на ДП РВД, демонстриран през годините.

Приемете поздравленията на цялата авиационна индустрия.

Желая Ви здраве, професионални успехи и все така добро сътрудничество за развитието на българската гражданска авиация.

Светослав Станулов
Председател на АБА