АВИАЦИОНЕН ФОРУМ – 2019

Предстоящо:

АВИАЦИОНЕН ФОРУМ – 2019
НА ТЕМА:
„БЪЛГАРСКАТА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

На 20 юни, от 10.00 ч., в Клуба на авиацията на Терминал 1 на летище София се организира провеждането на„АВИАЦИОНЕН ФОРУМ – 2019“ НА ТЕМА: „БЪЛГАРСКАТА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“. 50 ГОДИНИ ДП „РВД“ – ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ.

Програмата включва следните презентации и  доклади:

1. „Българската гражданска авиация – състояние и предизвикателства“ – Светослав Станулов – председател на Асоциация на българските авиокомпании

2. ГД „ГВА“ – МТИТС –доклад от г-н Станимир Лешев

3.„50 години ДП „РВД“ – достижения и перспективи“ –  ДП „РВД“

4. Висшето авиационно инженерно образование в Техническия университет-София, състояние и перспективи – проф. д-р инж. Михаил Тодоров, ТУ – София, декан на Факултет по транспорт

5.„Системно разбиране на човешкия фактор в авиацията“ – проф. д-р Любомир Алексиев

6. „Човешкият фактор в леката авиация“ – Ели Михова, експерт-преподавател

7. „Рискове, безопасност и отговорности при експлоатиране на безпилотни летателни апарати – доц. д-р инж. Атанас  Начев, д-р инж. Данчо Колибаров – ТУ – София, филиал Пловдив

В хода на провеждането е предвидена дискусия по посочените теми.

АВИАЦИОНЕН ФОРУМ – 2019 АВИАЦИОНЕН ФОРУМ – 2019