Брюксел: До 2050 г. половината пътувания в ЕС на средни разстояния няма да са по магистрали

29.03.2011 , Дневник – 6 стр.

Новите транспортни мерки няма да ограничат мобилността
До 2050 г. броят на жертвите в автомобилния транспорт трябва да бъде сведен до нула. В съответствие с тази цел Европа ще се стреми към намаляване на броя им наполовина до 2020 г.

До 2030 г. автомобилите в градовете, задвижвани с конвенционални горива, трябва да намалеят с 50%, а до 2050 г. следва постепенно да бъдат изтеглени от употреба. Половината от превоза на пътници и товари на средни разстояния около и над 300 км ще се извършва от железопътен и воден транспорт. Това са част от приоритетите, които си поставя стратегията „Транспорт 2050“, която Европейската комисия (ЕК) прие в понеделник, съобщи пресслужбата на институцията.

В нея се казва още, че ЕС трябва да се утвърди като световен лидер в безопасността и сигурността на въздушния, железопътния и морския транспорт.

Предвижда се всички основни летища и пристанища да бъдат свързани с железопътни мрежи. До 2030 г. пък следва да се изгради функционираща в целия Европейски съюз мрежа от транспортни коридори.

Брюксел ще насърчи използването на нови двигатели, горива и системи за управление на трафика. Горивата с ниски емисии на парникови газове следва да достигнат 40% в авиацията (в авиацията да се използват 40% устойчиви горива с ниски въглеродни емисии), а емисиите от корабни бункерни горива да се намалят С40%. До 2020 г. трябва напълно да се модернизира системата за въздушен контрол в Европа. Целта на комисията е да бъде изградено единно европейско небе: по-краткотрайни и по-безопасни пътувания със самолет и по-голям капацитет. Очаква се също да бъдат внедрени интелигентни системи за управление на сухопътния и водния транспорт. Коренната промяна в градския транспорт и използването на по-чисти автомобили и по-чисти горива има за цел постигането на практически свободна от въглероден диоксид логистика в големите градове, отбелязва ЕК. Изброените цели трябва да допринесат за създаването на единно европейско транспортно пространство. Целта е да се премахнат основните бариери в области като транспортната инфраструктура и инвестициите, иновациите и вътрешния пазар.

Предвижда се единното европейско транспортно пространство да осигури напълно интегрирана транспортна мрежа,която свързва различните видове транспорт и дава възможност за промяна в транспортните схеми за пътници и товари. „Необходимо е да действаме по нов начин. Можем да прекъснем зависимостта на транспортната система от петрола, без да се жертва ефективността й и без да се застрашава мобилността. Възможно е да се създаде печеливша за всички ситуация“, коментира стратегията еврокомисарят по транспорта Сийм Калас.

По думите му едновременно може да се постигнат повече мобилност и по-малко емисии. „Широко разпространеното убеждение, че за борбата с изменението на климата е необходимо да се намали мобилността, просто не е вярно… Ограничаването на мобилността не е алтернатива“, заяви Калас.