ФОРУМ ЗА БАЛКАНСКИ ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА, АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ (АБА) КРЪГЛА МАСА – ДИСКУСИЯ – 23.04.2014

„Подготовката на пилоти и кадровото осигуряване на гражданската авиация –  състояние ,  перспективи  и ангажименти на държавните институции“

Участници: ФБТИ, АБА, зам.министър Антон Гинев-МТИТС, МОН, Комисия по транспорт на НС, ГД ГВА,  авиокомпании, одобрените организации  за летателно обучение, Съюз на ветераните от БГА, Катедра по въздушен транспорт на Техническия университет и негови студенти ,  специалисти в областта на гражданската авиация , журналисти.

Основни доклади :

  1. Състояние и прогноза за необходимостта от пилоти за гражданското въздухоплаване
    Йовко Йоцев – Главен секретар на АБА
  2. Система за  подготовката  на пилоти за българската гражданска авиация.  Проблеми на школите за летателно обучение. Добри европейски  практики.
    Светослав Станулов – Председател на АБА
    Кап.Тодор Симеонов – експерт по летателно обучение в АБА