Годишна среща и пресконференция на АБА

Годишна среща АБА

На 22 март, в Клуба на Авиацията на Летище София, се проведе Годишната среща на Асоциацията, на която беше направен Анализ на авиационния пазар за 2014 г. Пълният текст на справката за статистическите данни може да намерите тук: статистика 2014 (*.pdf)

По време на пресконференцията председателят на Асоциацията на българските авиокомпании – г-н Светослав Станулов, обяви решението да се проведе конкурс за най-добра публикация и телевизионен репортаж, посветени на историята на българската гражданска авиация и във връзка с отбелязването на 100-годишнината на българското самолетостроене.”Изборът на мястото за провеждане на пресконференцията и годишната среща не е случаен. Ние искаме повече хора да научат за клуба на авиацията на Летище София, да обогатим с експонати историческата сбирка и да допринесем за съхраняването на историята на българската гражданска авиация”- подчерта г-н Станулов.

Беше огласено и следното Решение:

Управителният съвет на Асоциацията присъжда наградите за принос към развитието на българските авиокомпании, опазване на историческото наследство на българската гражданска авиация и във връзка с предстоящото отбелязване на 100-годишнината на българското самолетостроене, на следните лица , организации, редакции и журналисти:

  • Христо Щерионов – изпълнителен директор на Летище София и Тихомир Иванов – председател на Съвета на директорите на Летище София – за създаване на подходящи условия за излагане на историческата сбирка и достъп до нея; за полагане основите на Клуб на българската авиация – грамота
  • Калин Барзов – за запазване и развитие на музейната експозиция в Бургас.
  • Съюза на ветераните от БГА ;
  • Христо Христов – ветеран – за дългогодишно съхраняване на експонатите и предаването им на Клуба на авиацията в добър вид
  • Карамфил Стаменков – за предоставянето на изложбени експонати от Дом на авиацията – с. Ковачевци на Клуба на Авиацията на Летище София.
  • Журналистически награди: За съхраняване на историческата памет и траен интерес и обективно отразяване на съвременната авиационна тематика:

Златен фонд на БНТ

Весела Смилец – БНТ

Живко Константинов – Нова телевизия

Ивайло Везенков – БТв

Дияна Янкулова – БНР

Апостол Апостолов – Канал 3

Кармелита Тонева – изпълнителен продуцент Тв “България Он Ер

Ивайло Лаков – водещ на предаването “Инвестор”

Дарина Кахраманова – в.”Труд”

Ралица Даскалова – в. “24 часа”

Светослав Метанов – “Клуб Z”

Стела Ненкова – в.” Класа”

Поздравителен адрес