Името на звеното в чест на 9 септември

18.03.2011 , Монитор – 3 стр.

Името „Авиотряд 28” идва от неговото създаване през 1972 година, когато са се навършили 28 години от преврата на 9 септември 1944 година. Името получава популярност и дори след девоенизирането на пилотите на властта през 1999 г. има няколко опита да се смени. Като на всеки авиационен оператор обаче името е регистрирано в доста международни регистри и при смяна ще се наложи да се мине през доста бюрократични и административни пречки.