Летищата в Пловдив и Русе – приоритетна цел на кабинета

07.03.2011 , Econ.bg

Стартират процедури за предоставяне на концесия за строителство

Правителството открива две процедури за предоставяне на концесия за строителство – на карго зона на Летище Пловдив и върху Летище Русе.

Основна цел на концесията за пловдивското летище е да се разшири дейността чрез достигане на определени нива на техническа осигуреност, технология и организация на наземното обслужване в съответствие с изискванията на европейските стандарти, за привличане на летищен трафик и развитие на конкурентни търговски дейности, основно свързани с обработката на товари, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Втората концесия ще позволи да се възстанови дейността на Летище Русе, да се достигнат определени нива на обслужване, да се привлече летищен трафик и да се развият търговските дейности в района на аеропорта.

Възобновяването на дейността на летище Русе като гражданско летище за обществено ползване е един от приоритетите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в областта на гражданското въздухоплаване и е залегнало в Стратегията за развитие на транспортната инфраструктура на България до 2015 г.

Предлага се срокът на концесиите да бъде 35 години, а концесионерите да бъдат определени чрез открита процедура