МО продава летище Узунджово

04.02.2013 , pan.bg

Армията готви поредната апетитна порция имоти да бъде разпродадена и подарена

На заседание кабинетът промени статута на военни имоти в областите Велико Търново, Пловдив, София и Хасково от публична в частна държавна собственост. Имотите са с отпаднала необходимост за Българската армия. С оглед на досегашното им предназначение – складове, стопанство, летище, те могат да бъдат използвани за стопански цели.
Имотът във Велико Търново е на ул. „Беляковско шосе” №11. Площта му е 8848 кв. м и е застроен с три сгради. В Пловдивска област ще бъде променен статутът на два имота в местността „Капсида” край с. Куклен. Тяхната обща площ е 100 дка. Застроени са с 27 сгради.

Два са и имотите в София – този в кв. „Челопечене” се състои от 16 сгради с обща площ 2611 кв. м, а вторият представлява 17 дка в ж. к. „Младост 3”.

Имотът в Хасковска област се намира в землището на с. Узунджово и е от 2661 дка, вкл. 80 сгради, бетонови писти за излитане и кацане и пътеки за рулиране – заобиколен начин да кажат че това е летище Узунджово