Писмо до институциите относно: Безвъзмездна помощ за българските авиокомпании, засегнати от Ковид – кризата

Пандемията предизвикана от COVID-19 оказа най – голямо негативно влияние в страната ни, Европейския съюз, а и в световен мащаб на туристическия бизнес, авиационния сектор и транспорта. С въвеждането на локдаун в България и в целия свят бе напълно блокирана дейността на тези сектори. Предвид съществуващата обвързаност между тези икономически сфери, спирането на дейността им доведе до лишаване от приходи на всички дружества и субекти. В същото време се увеличиха задълженията, свързани с дейността им като поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства, дори, когато са на земята; наем на самолетите, застраховки, поддържане на бази за ремонт и обслужване и подготовка на персонала и поддържане на неговата квалификация и разрешителни , обслужване на кредити, задължения за осигуровки и бяха изчерпани напълно резервите на авиационните фирми. Това доведе и до огромна междуфирмена задлъжнялост.

Българската гражданска авиация е в ситуация на невъзможност да продължи да съществува без cпeшнa пoдĸpeпa, зa дa oцeлeе в тeзи бeзпpeцeдeнтни форсмажорни ycлoвия.

Трудно може да се удържи на конкуренцията на останалите държави- членки на Европейския съюз, които само за 2020 година са осигурили безвъзмездна помощ на своите авиокомпании както следва:

  • Австрия – 150 милиона евро
  • Белгия – 290 милиона евро
  • Дания – 137 милиона евро
  • Италия – 350 милиона евро
  • Швеция – 455 милиона евро
  • Румъния – 62 милиона евро
  • Гърция – 120 милиона евро

Използваме тези факти за да подчертаем важността на реакцията Ви в подкрепа и осигуряване на спешна безвъзмездна помощ на авиационния сектор на България.

През месец септември 2021 с решение на Народното събрания бяха определени 60 млн. лева държавна помощ за българските авиокомпании. В началото на месец ноември 2021г. Министерство на транспорта и съобщенията чрез Министерство на финансите, са нотифицирали със съответните текстове компетентните служби на Европейската комисия посредством предварително уведомление (пре-нотификация) за одобряване на тази помощ под номер SA.100321.

Четвърти месец от така направената пре-нотификация няма никаква реакция, въпреки постоянно осъществяваните контакти с ЕК на Министерството на транспорта и съобщенията.

Българските авиокомпании изпитват сериозни затруднения да оцеляват вече почти две години без да получат държавна помощ за преодоляване на негативните последици от продължаващата COVID-19 криза, като изключим мярката 60/40.

Забавянето на помощта е тревожен факт. Други български министерства с пре-нотификации за одобряване на държавна помощ от декември 2021 г. вече получиха нотификация през януари 2022 г.

Призоваваме Българската държава да направи всичко възможно като равноправен член на ЕС за активиране на помощта от безвъзмездни средства за българските авиокомпании, чиято дейност беше спряна със законов акт през март 2020 година.

Ситуацията налага неотложни действия и всяко забавяне би могло да се окаже фатално за градените с години бизнеси и пагубно за съдбите на хилядите действащи в тях висококвалифицирани специалисти, както и да доведе до дългосрочни загуби и влошени перспективи за българската икономика.