Среща на УС на СВБГА , СЛВБГА И АБА с изп.директор на концесионера на летище София – г-н Хесус Кабайеро и Росен Бъчваров- директор Комуникации.

Среща на УС на СВБГА , СЛВБГА И АБА с изп.директор на концесионера на летище София - г-н Хесус Кабайеро и Росен Бъчваров- директор Комуникации.28 фев 2022
pan.bg
По информация на СВБГА

Срещата се проведе на 25 февруари 2022 г. в „Клуб на авиацията с музейна експозиция “ на Терминал 1 на летище София. Целта на срещата беше да бъде представена  програмата за развитие на летище София и възможността за запазване на “ Клуб на авиацията“ за нуждите на ветераните от БГА – за  осигуряване приемственост между поколенията и популяризиране на успехите на родната авиация.

Г-н Кабайеро изложи подробно плановете на концесионера за периода до 2030 г. и потвърди необходимостта от запазване на клуба. Той обяви, че подобни срещи ще бъдат провеждани и в бъдеще.

От името на АБА/Асоциация на Българските авиокомпании/ г-жа Валeнтина Лулева разказа за основаването на клуба, благодарение на общите усилия на Летище София, Института по въздушен транспорт и авиокомпаниите, членуващи в АБА, ДП РВД, ГД ГВА и подкрепата на Министерството на транспорта; необходимостта от съществуването на този Клуб, мероприятията, които се провеждат и предстоящите задачи.

Г-н Кабайеро даде уверение, че „Клуб на авиацията“ ще се запази и  при необходимост ще бъде подпомаган от страна на концесионера, като ще поддържа връзка с ръководството на летище София. Той обяви, че се  среща с ветераните, за да сподели плана за развитие на летището и да покаже признателността си към миналото на българската авиация. Главният изпълнителен директор на Соф Конект отдаде уважение към постиженията на ветераните, а те от своя страна, заявявайки открито емоционалната си привързаност, обявиха Летище София за свой дом.

„България е авиационна страна със сериозен принос в световната авиация“, каза Иван Петков, почетен председател на Съюза на ветераните от Българската гражданска авиация по време на срещата. Иван Вълчинов – председател на СВ БГА, благодари за организирането на тази среща и пожела успех на концесионера при изпълнението на плановете му.