Посещенията на чужденци в България през февруари са cъс 17% по-малко в сравнение с януари, сочи статистиката

27.03.2012 , Агенция „Фокус“

София. През февруари 2012 г. посещенията на чужденци в България са 279.5 хил., което е cъс 17.1% по-малко, отколкото през януари, съобщиха от Националния статистически институт. Увеличение е регистрирано при посещенията с други цели – с 3.3%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия и със служебна цел намаляват – съответно с 1.9 и 1.4%.

Посещенията на граждани от страните-членки на Европейския съюз, през февруари 2012 г. намаляват с 5.8% в сравнение с предходния месец, като понижение е отчетено при посещенията на граждани от Гърция – с 34.4%, Германия – с 26.0%, и Франция – с 24.2%. По-съществено увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Румъния – с 88.8%.

Намаляват посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” – с 27.1%, като най-голямо е намалението на посещенията от граждани на Република Македония – с 43.7%, и от Сърбия и Украйна – с по 27.3%.

През февруари 2012 г. най-голям е относителният дял на посещенията с цел почивка и екскурзия – 47.1%, следвани от тези с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) – 35.3%, и със служебна цел – 17.6%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 75.5% от посещенията на граждани от Република Македония и 74.2% – от Великобритания. Служебните пътувания са 44.3% от всички посещения на граждани от Австрия и 33.6% – от Германия. С други цели са 79.7% от посещенията на граждани от Турция.