Пътуванията на българи в чужбина през февруари намаляват с 10,5 % спрямо януари

27.03.2012 , Агенция „Фокус“

София. Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2012 г. са 226.4 хил., или с 10.5% по-малко в сравнение с януари, съобщиха от Националния статистически институт. В по-голяма степен намаляват пътуванията към Великобритания – с 30.9%, и Испания – с 30.5%. Същевременно е регистрирано увеличение на пътуванията на български граждани към Гърция – със 7.9%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези със служебна цел – 45.7%, следвани от пътуванията за почивка и екскурзия – 27.3%, и тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 27.0%. Пътуванията със служебна цел се запазват на нивото си от предходния месец, докато намаление е регистрирано при пътуванията с други цели – с 0.6%, а увеличение с 0.6% – при пътуванията за почивка и екскурзия.

През февруари 2012 г. служебните пътувания формират 67.7% от пътуванията към Германия, 66.4% – към Великобритания, 65.8% – към Русия, 63.1% – към Италия, и 61.7% – към Испания. Преобладаващият дял от пътуванията към Сърбия са с цел почивка и екскурзия (51.9%), докато пътуванията към Турция и Република Македония, свързани с други цели на посещение, са съответно 65.9 и 50.8% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.