Поздравление до „Терем Летец“

От името на Асоциацията на българските авиокомпании, г-н Светослав Станулов и г-н Йовко Йоцев  изпратиха  телеграма до управителя на „Терем Летец“ – г-н Лукан Луканов. В нея го поздравяват за смелото начинание – след толкова голямо прекъсване, да се възроди серийното производство на самолети, в годината, когато честваме  100- годишнината на българското самолетостроене и  пожелават успех  на екипа.