Работна среща с новия министър на транспорта Данаил Папазов

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов проведе работна среща с г-н  Светослав Станулов и г-н Йовко Йоцев – по тяхно предложение, за обсъждане на актуални въпроси, касаещи бранша. Г-н Станулов  представи на министъра Асоциацията и го запозна с нейните цели и задачи и досегашната й дейност, като подчерта представителната й функция пред институциите и консолидиращата й роля. Той постави всички въпроси, за спешното решаване на които  авиокомпаниите настояваха, а именно:  промените в Тарифа 5, разходоориентираността на таксите, необходимостта от непрекъснат диалог с министерството и ГД ГВА по всички решения, отнасящи се до бизнеса или създаващи необосновани препятствия и др.

Министърът изрази готовност за съвместна работа. Договорено беше в най-кратък срок АБА да внесе писмени предложения, свързани с конкретни проблеми, за да се решават бързо и в работен порядък.