Самолетните билети на българските авиокомпании поскъпват

28.03.2012 , btvnews.bg

Увеличението няма да е съразмерно на цената на горивата
Поскъпване на самолетните билети прогнозираха от Асоциацията на българските авиокомпании. То обаче няма да е съразмерно на увеличението на цените на горивата.

Причината е силната конкуренция между отделните авиокомпании на пазара и това, че никой от тях не може да си позволи да покрие по този начин разходите си. По някакъв начин тези разходи ще трябва да бъдат компенсирани с вътрешни резерви на превозвачите, обясни Йовко Йоцев – главен секретар на АБА.

На пресконференция по повод 10-годишнината на Асоциацията от бранша представиха данните от анализа на българския дял на авиационния пазар. Според тях общият брой на превозените пътници за миналата година, без данните за летище Пловдив, е близо 6,5 милиона, с ръст от 7,3 на сто в сравнение с 2010 г. За последните 10 години ръстът на превозени пътници е около 40 на сто – от 1 628 000 през 1990 – до 2 130 000 през 2011.

Като начин да се справят с конкуренцията на чуждестранните превозвачи от АБА препоръчаха на българските превозвачи формулиране на конкурентни предимства, като ясна стратегия, цели и по-тесен сегмент.

Една от стъпките, която вече се прави, е въвеждането на новите типове самолети, с които преките оперативни разходи се намаляват за сметка на броя на извършваните полети.