Създаден е комитет за защита на българския пилот кап. Янко Стоименов

08.01.2013 , Людмила Спасова, БТА

По инициатива на неправителствени  браншови организации и граждански лица, беше основан KОМИТЕТ ЗА ПОДКРЕПА И ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИЯ ПИЛОТ КАПИТАН  ЯНКО СТОИМЕНОВ. В него се включиха: Асоциацията на българските авиокомпании, Асоциацията  на собствениците на въздухоплавателни средства и пилотите в България, Българска авиционна асоциация, Българската асоциация на леката авиация, Националното сдружение „Гражданско общество в България”,Студия „София-АРТ”, Съюзът на ветераните от Българската гражданска авиация, Съюзът на летците ветерани от Гражданската авиация, Съюзът на летците от Гражданската авиация.

Председател на Комитета е Ангел Георгиев – председател на Българската авиационна асоциация.

 Целта на Комитета е да консолидира национална и международна подкрепа за доказване на невинността на кап. Янко Стоименов и снемане на обвиненията към него. В авиационните среди кап. Стоименов е утвърдил името си на високо квалифициран и  опитен авиационен специалист, който подхожда професионално и високоотговорно към задълженията си.

Комитетът настоява за  възобновяване на разследването на авиационното произшествие на полет Хелиос 522 на 14.8.2005г. в съответствие с изискванията на ICAO / Международна организация на гражданската авиация /-Анекс 13.

Цялата авиационна общност следи с внимание хода на този процес и  разчита на справедливо решение на гръцкия съд.