Среща на АБА в МТИТС

Няма данни за неправоспособни пилоти

На 25.04.2016 г. по покана на зам.министър Антон Гинев в МТИТС беше проведена среща с АБА. На нея присъстваха председателят на АБА – Светослав Станулов, ръководителите на авиокомпании – Апик Гарабедян – Българиан еър чартър, Янко Иванов – Болкан холидейз еър, Захари Алексиев – Хели ер, заместник директора на Авиостарт – Веселин Николов и Валентина Лулева. Представен беше новият главен директор на ГД ГВА – Иван Ианов. Представителите на АБА направиха препоръки за подобряване на взаимодействието с администрацията и се обединиха около предложението в края на м. май да бъде свикан Консултативен съвет по въпросите на гражданската авиация. Одобрен беше текстът на съвместно прессъобщение, със следния текст:

Няма данни за неправоспособни пилоти в българската авиация. Това стана ясно по време на днешната среща между заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Антон Гинев, главния директор на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) Иван Иванов и представители на Асоциацията на българските авиокомпании (АБА).

Председателят на АБА Светослав Станулов заяви, че авиационният бранш недоумява как е възможно да бъде представяна пред медиите недоказана информация за назначаването на неправоспособни пилоти в българските авиокомпании. По думите му, нормативните документи и технологията за планиране и провеждане на полети в търговския пътнически и товарен авиотранспорт, изключват подобна възможност. Светослав Станулов каза още, че към момента не са им известни случаи за авиокомпании и пилоти без наличие на лицензи  и  призова всеки, който разполага с подобна информация да я предаде на компетентните органи, които да направят проверка и да обявят резултатите от нея.

Представителите на бранша припомниха, че редът и изискванията за лицензиране на авиокомпаниите и пилотите е описан в европейското законодателство, което се спазва от българския авиационен бизнес и от администрацията. Контролът по тези процедури е двустепенен и се извършват периодично от ГВА, както и от Европейската агенция по авиационна безопасност, поради което е недопустимо без доказателства да се уронва имиджа и доверието в българските авиокомпании и пилоти.

Експертите припомниха, че пилотите два пъти в годината минават тренировка за поддържане на подготовката и проверка на пилотските умения. Всичко това води до заключението, че е практически невъзможно да бъдат допуснати в системата неквалифицирани и неподготвени пилоти.

По време на срещата беше договорено да бъде създаден Консултативен съвет в авиационната област, който да подпомага работата на ГВА. В Консултативния съвет ще участват специалисти от авиационния бизнес, както и експерти от администрацията. Основните функции на съвета ще бъдат свързани с подпомагане на дейността на ГВА, участие в разработването на нормативни промени и взаимодействие при решаването на актуални въпроси в областта на гражданската авиация.