Среща на високо равнище по авиационно финансиране и бизнес стратегий, Лондон, 28-29 Ноември 2012

Подробности за конференцията

Събитие: Втора среща на високо равнище по авиационно финансиране и бизнес стратегии
Дати и място: 28 и 29 ноември 2012 г., Лондон, Великобритания
Име на лицето за контакт:  Мохамeд Ахсан
Телефон за контакт:  +44 (0) 207 981 2503
Електронна поща за контакт:  mahsan@acieu.net
Връзка към програмата на събитието: http://v11.vuturevx.com/exchange-sites/Whitmore%20Group/59/events-pdfs-eu/aaf2-agenda-mkt.pdf

Краен срок за отстъпка: 15% отстъпка до  28 ноември 2012 г.

Адаптиране на бизнес моделите за авиационно финансиране към променящата се финансова среда

Втората среща на високо равнище по авиационно финансиране и бизнес стратегии, организирана от АCI, е платформа, на която се събират водещи фигури в авиационната индустрия и финансисти, за да обсъдят предизвикателствата, пред които са изправени и как да отговорят на затруднената към момента среда за отпускане на кредити и на прилагането на Базел III  – новите банкови регулации, влияещи върху решенията на банковия сектор за отпускане на кредити. Как тези регулации ще се отразят на авиационната индустрия след като влязат в сила през месец януари 2013 г.? В продължение на два дни авиокомпаниите, притиснати от ограниченията на кредитната среда, ще се запознаят с нови възможности за финансиране на доставката на самолети, които ще им позволят да постигнат бъдещите си цели за растеж.

ПРОГРАМАТА

В рамките на двата дни ще имате възможност да чуете колегите си в бранша и да се запознаете с най-новите развития в областта на авиационната индустрия и финансиране:

• Ще разберете новата позиция на банковия сектор във връзка с прилагането на Базел III
• Ще проучите алтернативни методи за финансиране и начини за кредитиране
• Ще се запознаете с възникващи пазари и новаторски бизнес модели
• Ще научите за развитията в новопоявилите се структури за лизинг
• Ще разберете стратегиите за финансиране на вашите колеги в бранша
• Ще чуете експертен анализ на алтернативите на традиционното финансиране
• Ще определите най-подходящите за вашата компания стратегия за развитие и бизнес модел

За пълна брошура и регистрация
Мохамед Ахсан, Тел: +44 207 981 2503; и-мейл: mahsan@acieu.net