АБА – член на Асоциация на индустриалния капитал в България

На проведенето заседание на Националния съвет на 02.11.2012 г., АБА е приета единодушно за член на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

АБА - член на Асоциация на индустриалния капитал в България