ТРЕТА СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА В БЪЛГАРСКАТА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

ТРЕТА СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА В БЪЛГАРСКАТА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯЗа трета поредна година авиационната общност проведе Среща на поколенията в българската гражданска авиация.

На 01 декември  т.г. Инициативен комитет в състав: Съюз на ветераните от БГА, Асоциация на българските авиокомпании AБА, ГД ГВА, ДП РВД и Летище София, покани 116 юбиляри, навършващи 90, 85, 80, 75, 70, 65 и 60 години в Клуба на авиацията на Терминал 1 на Летище София и ги награди с почетна грамота за дългогодишна безупречна работа в системата на гражданската авиация.

В словото си Светослав Станулов – председател на АБА, отбеляза факта, че подобни чествания утвърждават единството на институциите и бранша и ги обединяват за каузата на българската гражданска авиация, като заедно с това стават гарант за приемственост между поколенията.

Списък на наградените с грамоти юбиляри – 01.12.2017 г.

90 години

  ТРЕТА СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА В БЪЛГАРСКАТА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

 1. Кръсю Петров Кръстев – авиоспециалист – РВД
 2. Людмил Тасев – летец
 3. Величко Иванов – летец
 4. Атанас Миланов – летец
 5. Видол Порязов – летец
 6. Малин Волев – летец
 7. Георги Шияков – летец-щурман
 8. Димитър Георгиев Атанасов – летец
 9. Цоню Славов Колев – летец

85 години

 Летци

  ТРЕТА СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА В БЪЛГАРСКАТА ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ

 1. Стефан Христов Станев- летец
 2. Йордан Йорданов Колев- летец
 3. Силвестър Ангелов Попов- летец
 4. Васил Славов Ефтимов- летец
 5. Петко Неделчев Зидаров- летец
 6. Стоил Борисов Стоилов- летец
 7. Иван Асенов Костадинов- летец
 8. Ганка Николова Tодорова- летец
 9. Емилия Гърбова- летец
 10. Георги Тодоров- авиоинженер
 11. Петрана Асенова Панчева – счетоводител – Летище София

РВД

 1. Александър Петров Александров – енергетик
 2. Васил Костов Костов – авиотехник
 3. Виолета Николова Стоянова – авиотехник
 4. Димитър Иванов Чолаков – авиотехник
 5. Добринка Георгиева Колчева – авиометеорилог
 6. Мария Димитрова Митева – авиометеоролог
 7. Пенка Ангелова Станчева – авиодиспечер
 8. Илия Георгиев Иванов – авиоинженер

80 години

 1. Петко Пехливанов- авиоинженер
 2. Евгения Захариева Христова – авиометеоролог – РВД
 3. Райна Христова Казакова – авиометеоролог- РВД
 4. Ильо Георгиев Георгиев – радист- РВД
 5. Станимир Симеонов Тодоров – енергетик – РВД
 6. Йордан  Георгиев  Стамболийски – авиомеханик
 7. Саша Димитрова Иванова – Летище София
 8. Иванка Тодорова Стаменова  – ХСО- Летище София
 9. Атанас Панайотов – директор търговска дирекция а/к „БАЛКАН”
 10. Александър Алексиев – летец
 11. Александър Бадински – летец
 12. Иванка Тодорова Стаменова – икономист ССА
 13. Людмил Иванов Вартоломеев – летец ССА
 14. Симеон Ангелов Боянов – борден инженер ССА
 15. Георги Тодоров Георгиев – ССА
 16. Виолета Иванова Дръндарова – икономист ССА

75 години

 1. Владислав Христов Мангъров –авиоинженер
 2. Камен Георгиев Марков – авиоинженер
 3. Людмил Зачев Стоянов – авиоинженер
 4. Лиляна Георгиева Йорданова – финансист
 5. Марийка Цветкова Николова – авиометеоролог
 6. Христо Борисов Джерманов – авиотехник
 7. Димитър Николов Георгиев
 8. Николина Евстатиева Белева – счетоводител- Летище София
 9. Стефка Григорова Симеонова – бюфет – Летище София
 10. Евгения Василева Георгиева – авиотехник
 11. Соня Лазарова Тишева – авиотехник
 12. Димитър Петков Лазаров – авиомеханик
 13. Любомир Рашев Иванов – поддръжка – Летище София
 14. Косьо Бакалов- летец Отряд 28
 15. Христо Петрински – летец Отряд 28
 16. Филип Цонев Филев – търг.дирекция БАЛКАН
 17. Ангел Андонов Лазаров- търг.дирекция БАЛКАН
 18. Нина Петкова Анчева- стюардеса
 19. Люба Георгиева Пачеджиева- стюардеса

70 години

 1. Асен Крумов Асенов – енергетик- РВД
 2. Димитър Славянов Димитров – енергетик- РВД
 3. Ани Ефремова Илчева – авиодиспечер – РВД
 4. Лиляна Йорданова Стефанова- финансист – РВД
 5. Георги Матеев – летец
 6. Дико Коев – летец-борден механик
 7. Георги Цветков Иванов – авиотехник-супервайзър
 8. Иван Димов Сакаров – авиотехник
 9. Иван Димитров Бачорски – авиотехник
 10. Анка Донева Панова – серв. Б- 1- Летище София
 11. Васил Любенов Костадинов – ГСМ- Летище София
 12. Виолета Любомирова Неделчева – касиер- Летище София
 13. Йордан Трайков Козарски- Летище София
 14. Йорданка Христова Павлова- ВИП- Летище София
 15. Лиляна Котова Георгиева- счетоводство- Летище София
 16. Недялко Николов Вряшков – апаратчик ГСМ- Летище София
 17. Станой Павлов Делев – р-т- Летище София
 18. Пеню Панчев – пилот

65 години

 1. Инж.Светослав Станулов – Управител на Института по въздушен транспорт и председател на АБА
 2. Захари Алексиев- Изпълнителен директор на Хели ер
 3. Антоний Георгиев Зумпалов – – Ръководител полети, бивш ген.директор на РВД
 4. Георги Попов- авиоинженер
 5. Доц.д-р.инж.Тонко Петков – Институт по въздушен транспорт
 6. Данил Данаилов – директор  качество в Институт по въздушен транспорт
 7. Александър Матеев – пилот
 8. Росица Костадинова Стойнова – счетоводство
 9. Георги Филипов – България ер
 10. Тико Йосиф Ибел – пилот
 11. Минчо Минчев – пилот
 12. Иван Димитров Аврамов – Ръководител полети
 13. Кръстю Цветанов Кръстев – Ръководител полети
 14. Славчо Стефанов Сотиров –Ръководител полети – Варна
 15. Ваня Стефанова Джурелова –  Ръководител полети-Асистент инструктор
 16. Ангел Василев Андонов – Авиоинженер -Варна
 17. Йордан Желев Пенев – Авиоинженер -Варна
 18. Тошко Димитров Тодоров – Авиоинженер –Варна
 19. Любомир Георгиев Георгиев – Авиометеоролог
 20. Станка Иванова Кандилова – Авиометеоролог  – Бургас
 21. Николай Иванов Ташков – авиотехник
 22. Манол Цветков Йорданов – авиотехник
 23. Вера Георгиева Стоянова – ГСМ- Летище София
 24. Николина Иванова Райчева  – ВИП- Летище София
 25. Райко Кирилов Атанасов –  СОТ- Летище София
 26. Виктор Славов Добрев – авиомеханик- Отряд 28
 27. Валентин Лилов – летец Отряд 28
 28. Константин Бочев – летец

60 години

 1. Венцислав Узунов – летец Отряд 28
 2. Димитър Павлов – бивш изпълнителен директор  –  а/к Хемус и България ер
 3. Георги Ангелов – ръководител полети, бивш генерален директор на РВД
 4. Емил Христосков – борден инженер – Отряд 28
 5. Симеон Николов Пенев –  ГСМ- Летище София
 6. Георги Димитров Гатев – търг. представител БГА